loadingPrzetwarzanie danych
eProgresja.pl - skuteczne zarabianie poprzez zakłady bukmacherskie
 

rejestracja
przypomnij hasło
Problem z logowaniem?

Regulamin korzystania z serwisu eProgresja.pl

  
Najlepsze kursy bukmacherskie

Regulamin korzystania z serwisu eProgresja.pl

 

§ 1

Ogólne postanowienia

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.eProgresja.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.

2. Rejestracja polega na wybraniu nazwy użytkownika oraz hasła do serwisu, a także na podaniu adresu email, na który zostanie wysłany list z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć, aby sfinalizować rejestrację.

3. Każdy osoba może bez żadnych zobowiązań przeglądać zasoby Serwisu. Jednak w momencie przeprowadzenia rejestracji w serwisie lub złożenia zamówienia na usługi oferowane przez Serwis staje się Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest spółka SportData Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 8219563, z siedzibą w: Kemp House, 124 City Road, London EC1V 2NX   (zwana dalej Administratorem).

5. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Serwisu:

a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet

b) Przeglądarka internetowa z obsługą plików cookies oraz skryptów Javascript

 

§ 2

Przedmiot serwisu

 

1. Serwis świadczy usługi w zakresie udostępniania informacji oraz dostępu do forum dyskusyjnego (zwane dalej Usługami).

2. Usługi oferowane przez Serwis służą celom informacyjnym. Nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu.

3. Serwis jest prowadzony w języku polskim i skierowany do osób, które mieszkają na terytorium, gdzie internetowe zakłady sportowe są dozwolone.

4. Mimo dokładania wszelkich starań Administrator nie gwarantuje, że Użytkownik będzie osiągał zyski na zakładach bukmacherskich.

 

§ 3

Korzystanie z Serwisu

 

1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2. Serwis zawiera:

a) strony ogólnodostępne

b) usługi wymagające przeprowadzenia Rejestracji

c) usługi wymagające złożenia zamówienia na Usługi

2. Jeżeli do dostępu do danej strony będzie wymagana Rejestracja lub zamówienie Usług, to użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

3. Zamówienie polega na wybraniu konkretnej wersji Usługi i wypełnieniu formularza zamówienia za pomocą dostępnych opcji w Serwisie.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczonej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny za oferowane przez Serwis Usługi.

5. Dostępne kanały płatności za Usługi:

a) przelew na konto bankowe Administratora

b) elektroniczne formy płatności udostępniane przez serwis Tpay.com

d) PayPal

d) Revolut

6. Szczegółowe informacje na temat kanałów płatności za Usługi zostaną przekazane Użytkownikowi po złożeniu zamówienia na Usługi.

7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swoich danych uzyskanych w procesie Rejestracji innym osobom.

8. Z zamówionych Usług może korzystać tylko Użytkownik, który złożył zamówienie na te usługi. Użytkownik nie ma prawa udostępniania dostępu do Usług innym osobom.

9. Zapłaty za Usługi Użytkownik może dokonać na okres:

a) 1 miesiąca

b) 3 miesięcy

c) 6 miesięcy

d) 12 miesięcy

10. Termin początkowym świadczenia Usług jest dzień otrzymania przez Administratora zapłaty za wybraną przez Użytkownika Usługę.

11. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia na Usługi nie zostanie ono opłacone, to zamówienie uznaje się za niebyłe i jest usuwane z systemu teleinformatycznego Administratora.

 

§ 4

Zwroty

 

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za ostatnią świadczoną przez Serwis Usługę zwanym dalej Zwrotem. Prawo to można zrealizować w dowolnym czasie korzystania z danej Usługi.

2. Zwrot odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości email do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, że chce otrzymać Zwrot, podając rodzaj usługi oraz zapłaconą kwotę i datę dokonania zapłaty.

3. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości przez Administratora od Użytkownika, zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany tą samą metodą, którą została wykonana płatność.

4. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zwrotu w następujących przypadkach:

a) prowadzenia przez Użytkownika działalności konkurencyjnej

b) złamania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu

 

§ 5

Forum dyskusyjne

 

1. Użytkownik po zrealizowaniu zamówienia uzyskuje dostęp do wypowiadania się na forum, które znajduje się pod adresem www.eprogresja.pl/forum/

2. Forum służy wymianie doświadczeń, informacji i poglądów na tematy związane z zakładami bukmacherskimi.

3. Nowy temat powinien być jednoznacznie związany z działem, w którym został umieszczony oraz spełniać odpowiednie kryteria, jeśli takie znajdują się w danym dziale.

4. Odpowiedź w temacie powinna być ściśle związana z danym tematem.

5. Wszelkie sprawy prywatne załatwia się poza forum lub poprzez prywatną wiadomość.

6. Na forum zabrania się:

a) Używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub uznanych za takowe przez administratora lub moderatora forum

b) Obrażania innych użytkowników

c)  Reklamowania innych serwisów

d) Zamieszczania informacji nie prawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd innych użytkowników

e) Zamieszczania linków wraz z numerem referencyjnym przyznanym w jakimkolwiek programie partnerskim

f) Umieszczania kolejnej wypowiedzi w temacie pod swoją wypowiedzią. W razie takiej potrzeby należy edytować swoją poprzednią wypowiedź.

g) Zamieszczania jakichkolwiek treści o charakterze sprzecznym z prawem

7. W podpisie użytkownika może znajdować się maksymalnie jedna linijka tekstu, nie może w nim się znaleźć żadna grafika. W podpisie może się również znajdować link do strony internetowej, jednak całość nie może przekroczyć jednej linijki.

8. O przestrzeganie Regulaminu na forum dbają wyznaczeni przez Administratora moderatorzy.

9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń moderatorów.

 

 

§ 6

Dane osobowe

 

1. Wszelkie dane osobowe zbierane w czasie procesu Rejestracji oraz składania zamówienia na Usługi będą wykorzystywane jedynie przez Administratora  w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Administrator nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników Serwisu osobom trzecim.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom serwisu.

4.  Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Administratora.

5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się w posiadaniu Administratora.

 

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 

1. W przypadku gdy Użytkownik stwierdzi wady, nieprawidłowości, niezgodność z opisem na stronach Serwisu w zamówionych przez siebie Usługach ma prawo wystąpić do Administratora z reklamacją.

2. Użytkownik może zgłosić reklamację za pośrednictwem danych kontaktowych umieszczonych na stronie: https://www.eprogresja.pl/kontakt/

3. Na zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika Administrator odpowie w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na forum.

2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w serwisie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania treści forum sprzecznych z § 5 pkt 6 Regulaminu.

4. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie od Administratora z wezwaniem do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu, po uprzednim otrzymaniu ostrzeżenia, o którym mowa w § 8 pkt 3, Użytkownik zostanie usunięty z grona Użytkowników, a umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem uznaje się za rozwiązaną z winy Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik nie ma prawa domagania się zwrotu ceny uiszczonej za daną Usługę.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownika obowiązuje zawsze aktualna wersja Regulaminu, która znajduje się pod adresem: www.eprogresja.pl/regulamin/